Ana Sayfa

2011 Yılı Kartı - İmparator

   

Soprafino Tarot'su 

İmparator Kartı

    

      

Daima zaaflarınızla savaş, komşularınızla ise barış içerisinde olun 

ve

her yeni yılın sizi daha iyi bir insan olarak bulmasını sağlayın.

 

~ Benjamin Franklin ~

       

  

    

Hepinize ve 2011'e Merhaba,

 

Yılbaşında dünyamız bir İmparator yılına girdi. İmparator kartının en temel iki ifadesi yapılandırma ve otoritedir. Waite destesindeki tasvirinde görünen Koç başlarından da anlaşılacağı gibi genellikle Koç burcu ile ilişkilendirilir ama o Oğlak burcudur. Sorumluluğu, düzeni, güvenliği, sürekliliği ve azmi temsil eder. Dişil İmparatoriçe'nin eril eşidir. İmparatoriçe analık etmeyi, İmparator ise babalık etmeyi temsil eder.

 

İmparator, dört sayısının dünyasal gerçekliği ve dünyasal düzeni temsil edişi gibi, yapan, gerçekleştiren ve düzene koyandır. Baba, devlet, yasa koyucu, koruyan ve kollayandır. İmparatoriçe'nin özgürce akan, boşa giden ve zaman zaman da yıkan bolluğunu dengelemeye ve yapılandırmaya çalışır. Dünyasal düzeni korur ki trenler zamanında gelsin, uçaklar zamanında kalksın, oyunlar kurallarına göre oynansın ve otoriteye saygı gösterilsin. Kaos durumunda ise organize olmak gerektiğini söyler. Aşırı kontrol durumlarında, ki aşırı katılığa ve muhafazakarlığa meyli çoktur İmparator'un, bu kısıtların ne kadar hapsedici olduğuna dair bizi uyarır.

 

İmparator sınır koyar, çünkü İmparatoriçe ile arasındaki sınırı çok büyük zorluklarla ele geçirmiştir ve bilir ki eğer ele geçirdiklerini gereği gibi korumayı sürdürmezse İmparatoriçe onları birer birer geri alacaktır. Ancak bu durum onun korumacılıkta aşırıya kaçmasına ve sınırlarını gereğinden fazla sağlam inşa etmesine neden olur ve biraz da İmparatoriçe'nin eşref saatinin belirsizliğinin korkusuna onu tamamen dışlar. Hâlbuki bu sınır geçirgen olmak durumundadır. Yani İmparator sürekliliği sağlamaya çalışırken sürdürülebilirliği de gözetmek durumundadır. Sürdürülebilirlik için yapılan tanımlar içerisinde Birleşmiş Milletler'in şöyle bir ifadesi yer alır: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."

 

İmparator kartının anahtar ifadelerinden biri de 'tecelli'dir. Dolayısıyla İmparator yılında dünyanın bu yeteneği tecelli etmeye başlamak durumundadır. Bunu dünya, yani insanlık isteyerek ve gönüllü olarak yapmaya başlasa iyi olur, çünkü İmparator teması aktifken sen istesen de ya da istemesen de, koşullar seni bunu yapmaya zorlayacaktır. İmparator spontan değildir ama İmparatoriçe spontandır ve dediğimiz gibi eşref saati de hiç belli değildir. Üstelik İmparator'un koruyamadığını ondan geri alacağına dair gönderdiği işaretlere karşın misyonunu yerine getirmeyen İmparator'un bu tavrına karşı İmparatoriçe'nin sabrının tükenmeye başlamış olması da olasıdır.

 

Bu yıl İmparator'un dünyaya gönderdiği diğer mesajlar ise:

  • Bildiğimizi okuyuşumuz ya da sorumluluk almayışımız konusunda kendimizi sorgulamamız,

  • Gücümüzü nasıl kullanmakta olduğumuzu iyi kavramamız,

  • Beklenmedik olarak ortaya çıkan sorunları değerlendirirken mantıklı bir muhakeme yapmamız,

  • İşimizde ya da ilişkilerimizdeki rollerimizde daha fazla sorumluluk üstlenmemiz,

  • Yaşamımızda mevcut olan bir otoriteye ilişkin görüşlerimizi ve davranışlarımızı gözden geçirmemiz,

  • Kendi otoriter tavrımıza ya da onun eksikliğine yönelmemiz,

  • Kendimizi derleyip toparlamamız ve disipline etmemiz gerektiğidir.

 

Görünen o ki, önümüzdeki bir yıl boyunca doğa ana ve otorite ile epey işimiz olacak.

 

Yeni girdiğimiz İmparator yılında hepimizin kendimize çekidüzen verebilmemiz dileğiyle yeni yılınız kutlu ve yolunuz açık olsun.

  

© Güneş İlhan, Ocak 2011, İstanbul

  

 

            

       

tarotdergisi@gmail.com

 

Başa Dön

 

© 2005-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.

      

Site Meter