Ana Sayfa

Kader Çarkı'na Dair Sözler ve Notlar

 

    

               

İnsanın yaşamında talihi sürekli değişir; ve bu ortak kaderden muaf tutulmayı ummak mantıksızdır. Yaşamın kendisi çürür, ve her şey hergün değişir.

  
In human life there is constant change of fortune; and it is unreasonable to expect an exemption from the common fate. Life itself decays, and all things are daily changing.
  

~ Plutarch ~
                 

   

Çekim yasası şudur: Kendinize istediğiniz şeyi çekmezsiniz. Her ne iseniz onu çekersiniz.


The law of attraction is this: You don’t attract what you want. You attract what you are.


~ Dr. Wayne Dyer ~
    

      

              

        

                     

Zamanın bize neyin önemli olduğunu göstermek için şaşılası bir yöntemi vardır.

 

Time has a wonderful way of showing us what really matters.

               

               

Şans sandığınız kadar rastgele değildir. Piyango biletine büyük ikramiye vurmadan önce birisinin onu satın alması gerekir.

          
Luck is not as random as you think. Before that lottery ticket won the jackpot, someone had to buy it.


~ Vera Nazarian ~
    
          

   

         

  

İkinci bir şans her zaman mutlu son anlamına gelmeyebilir. Bazen de sadece bu sefer işi doğru şekilde sonlandırmak için yeni bir şanstır.

Second chances don't always mean a happy ending. Sometimes, its just another chance to end things right.

    

 

       

    

Kader Çarkı, zaman çarkıdır. Yaşamımızda yerine getirmemiz gereken her şey aslında doğru zamanda önümüze çıkar. İstesek de engelleyemeyeceğimiz, bizim için kaçınılmaması gereken yaşamsal  öneme sahip derslerin ve deneyimlerin yörüngesine girmiş olduğumuzun işaretidir. 

         
© Güneş İlhan

    

 

  

   

             

İnsanın yaşamdaki en önemli görevi kendisini doğurmak, potansiyel olarak her kimse o olmaktır.

  

Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is.

   

~ Erich Fromm ~

   

     

Life shrinks or expands in proportion to one's courage.

 

Hayat kişinin cesareti oranında çeker ya da genişler.

    

~ Anais Nin ~

  

             

Kader Çarkı bize daima, soru yönelttiğimiz konuya ilişkin olarak -o her ne ise- onu artık çözme ve yapılandırma zamanının geldiğini söyler. Dolayısıyla bu karta ilişkin deneyimler gerekli ve kaçınılmazdırlar. Bu deneyimler aslında, yaşamda sıklıkla kendimizi içerisinde bulduğumuz, kendisini tekrarlayan temalardır. Artistler değişmiştir belki ama, dikkat edecek olsak görürüz ki, roller ve film aynıdır. Çok az farklılıkla yaşanan bu tekrarlar henüz ne için olduğunu göremediğimiz yansıtmalardır. Yaşananlar, onları bilincimizle algılayacak olsak artık aynı kalmayacak olan davranışlarımızın sonucudur. Eğer bu süreçteki kendi katkımızın ne olduğunu  anlayabilirsek o zaman kendini tekrarlayan o modeli değiştirebiliriz.

 

© Güneş İlhan

               

                    

İstediğinizi elde edemezseniz acı çekersiniz; istemediğinizi elde ederseniz, acı çekersiniz; tam olarak istediğiniz şeyi elde etseniz bile gene acı çekersiniz, çünkü onu sonsuza kadar elinizde tutamazsınız. Zihniniz başınızın belasıdır. O değişimden muaf olmak ister. Acıdan muaf, yaşamın zorunluluklarından ve ölümden muaf. Ama değişim yaşamın kuralıdır ve ne kadar –mış gibi yapılırsa yapılsın bu gerçek değişmez.

If you don't get what you want, you suffer; if you get what you don't want, you suffer; even when you get exactly what you want, you still suffer because you can't hold on to it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change. Free of pain, free of the obligations of life and death. But change is law and no amount of pretending will alter that reality.

 

~ Socrates ~

              

    

tarotdergisi@gmail.com

  

Başa Dön

 

© 2005-2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.