Ana Sayfa

 

   

Bir Yolculuk Hikâyesi

  

Kartal hep Kartal değildi. Kartal, Kartal olmadan önce Yucatangee, Konuşan'dı. Yucatangee konuştu da konuştu. 

Öyle konuştu ki kendisinden başka hiçbir şeyi duymaz oldu. Ne nehri, ne rüzgârı, hatta ne de Kurt'u. 

Kuzgun geldi ve ona dedi ki "Kurt'un karnı aç. Eğer konuşmayı bırakırsan onu duyacaksın. 

Rüzgârı da. Ve rüzgârı duyduğun zaman uçacaksın." Bunun üzerine sustu. 

Ve kendi doğası, Kartal oldu. Kartal süzülerek yükseldi ve onun uçuşu söylenmesi gereken her şeyi söyledi.

 

~ Kuzeyde Bir Yer dizisinden alıntı ~

          

  

 

Hepinize Merhaba,

  

Yaklaşık on beş yıl kadar önce TRT'de gösterilmiş olan "Kuzeyde Bir Yer (Northern Exposure)" dizisini bilmiyorum bileniniz, hatırlayanınız var mı? Bu dizi benim içimde en çok yer eden ve başından itibaren değil de ortasında bir yerde izlemeye başladığım için çok hayıflandığım bir dizidir. Aynı dizi bir ara TNT'de de "Kuzey Işıkları" adıyla yeniden gösterildi.

 

Kahramanın yolculuğu temasının işlendiği film dendiği zaman ilk akla gelen "Yıldız Savaşları (Star Wars)"dır. George Lucas bu filmi çekerken Joseph Campbell ile çalışmış, ondan danışmanlık almıştır ve film gerçekten bir kahramanın yolculuğunu anlatır. Tabii bu filmin ardından "Yüzüklerin Efendisi" gelir. Fakat bizim için zor olan tüm o masallarda, fantastik hikâyelerde ve filmlerde anlatılan sembolizmin bize rehber olabilmesi için o sembolleri günlük hayatımıza nasıl uyarlayacağımız, onları günlük hayatımıza nasıl rehber edeceğimizdir.

 

 

İşte "Kuzeyde Bir Yer" bizi bu zorluktan kurtaran ve bizi içine alan bir dizidir. Dizinin geçtiği Cicely kasabasında yaşar, güne Chris Stevens'in KBHR kanalından yaptığı radyo programı ile başlarız. Aynı Robin Williams'ın "Good Morning Vietnam"ında olduğu gibi. Dizi, aldığı bursun karşılığı olarak mecburi hizmet için New York'tan Alaska'nın bu küçük kasabasına dört yıllığına gelmek zorunda kalan 28 yaşındaki doktor Joel Fleischman'ın kahramanın yolculuğudur. Fleischman kasabaya ilk geldiğinde ve orayı gördüğünde, "Hayatımın en güzel yıllarını hiçbir koşulda ve hiçbir surette dünya üzerindeki bu en kötü yerde geçirmeyeceğim!” der, ama o güzel yılları orada geçirir, dönüşür ve bambaşka birisi olur. Fleischman ile birlikte herkes ufak ufak kendi yolculuklarını yapar, ama ana tema onun yolculuğudur.

 

Joel'in bu yolculuğu süresince hikâyeye bir geyik eşlik eder ve dizinin maskotudur. Bu geyik kasabanın sokaklarını arşınlar. Geyiğin yeri ve anlamı sembolizmde çok geniş olmasına rağmen tarot kartlarında çok fazla geyik görmeyiz, ama bazı eski oyun kağıtlarında geyik serisine rastlarız. Cesare Ripa'nın İkonoloji'sinde "sağgörü" teması beraberinde bir geyik ve bir yılan, elinde ise bir ayna olan Ianus olarak resmedilmiştir. Aynı İkonoloji'nin bir başka baskısında ise Ianus'un yerini Minerva(Athena) almıştır. Ama geyik ve özellikle bu dizide olduğu gibi erkek geyik aslen Artemis'in kutsal hayvanıdır. Zaten sağgörü Tarot kartlarına geçince, örneğin Minchiate ve Mantegna Tarot'larında geyik onlardan ayrılmıştır. Minchiate destesinde geyik Zaman kartında görülmektedir. Geyik figürünün yer aldığı tarot kartlarından birisi de Castle Ustino kartlarının içerisinde yer alan ve bir geyik üzerine binmiş çıplak bir insan figürü olan karttır, ama malesef bu kartın ne kartı olduğu bilinmemektedir.

 

Geleneksel tarot destelerinde yer almayan Zaman kartı bizim için başlı başına bir konu olabilir, ama biz burada sadece onun bize çağrıştırdığı iki şeye, kısaca Artemis'e ve geyiğin sembolizmine bakacağız. Zaman kartı ilk anda bize iki şeyi hatırlatır. Birincisi zamanın dairesel yaşam döngüsü, mevsimsel yenilenme ve yeniden doğuş, ikincisi ise Kader Çarkı. Fleischman buraya burs almış olmasından kaynaklanan bir çağrı ve Kader Çarkı'nın ona yüklediği bir görevle gelmiştir. Bu görevi yerine getirecek, ardından ölecek ve yeniden doğacaktır. Bu doğumu korumaya alan ise Artemis'tir, çünkü bir ana tanrıça ve doğanın yöneticisi olarak yaşamın sürekliliğini korumak ve yaşamın dairesel döngüsünü gözetmek onun elindedir. Üstelik Artemis de Fleischman da aksi ve huysuzdurlar. Artemis'in geyiği burada, kasabadadır. Artemis gibi geyik de birçok kültürde önemli bir yere sahip olmuş ve aynı Artemis gibi birçok isimlerle ortaya çıkmıştır, geyik, elk, antilop ve ceylan gibi. Geyik burada Fleischman'ın ruh rehberidir. Sembolizmde geyik, boynuzlarının yapısı itibariyle Yaşam Ağacı ile bir tutulur ve belli dönemlerde boynuzlarını attığı ve yenilerini çıkarttığı için büyümeyi, ölmeyi ve yeniden doğmayı iyi bilir. Üstelik ölmüş ruhların taşıyıcısı, ruhların aktarıcısı ve tanrıların habercisi olduğuna inanlılır. Geyik, şafak zamanı, gün ışığının habercisi ve güneş ışığına götüren rehberdir. Hititlerde gördüğümüz gibi geyik güneşi taşır. Ayrıca geyik burnuyla rüzgârın yönünü bulur ve doğadaki hangi otların iyileştireceğini bilir.

 

Yani Fleischman bundan daha iyi bir rehber nereden bulabilir. Artık bu yolculuğu tamamlamak ve yeniden doğmaktan başka bir çaresi yoktur ve bu da gerçekleşecektir.

 

Yolunuzda ruh rehberinizin eksik olmaması dileğiyle, yolunuz açık olsun.

      

© Güneş İlhan, Mayıs 2009, İstanbul 

Rev. 13.03.2013

     

         

tarotdergisi@gmail.com

Başa Dön

© 2005-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.