Ana Sayfa

      

 

Yaşam Yolumuzdaki Eril ve Dişil Yollar

   

Varolmak değişmek, değişmek olgunlaşmak, olgunlaşmak ise 

durmaksızın kendini yaratmaya devam etmektir.

 

~ Henri Bergson ~

            

 

   

Hepinize Merhaba,

 

Bu sefer biraz yaşam yolculuğumuzdaki eril ve dişil yollardan bahsetmek istiyorum. Kahramanın yolculuğu temasında sıkça bahsi geçen bu yollar, birbirini takip eden ve önce eril sonra da dişil olanın katedilmesi gereken yollardır. Bu kuralı bize hiç kimse değil ama yaşam deneyiminin kendisi söyler. Dolayısıyla önce dişil ile başlamaya kalkarsak yarı yolda kalırız.

 

Eril yol sağlıklı bir ego geliştirdiğimiz, daha doğrusu geliştirebilmek için katedeceğimiz, bir diğer deyişle eğer yaşamdaki, yaşamaktaki amacımız - ki doyumlu bir yaşam için öyle olması yararımızadır - olgunlaşmak ve benliğimizle bütünleşmek ise ilk olarak katetmemiz gereken bir yoldur. Ego geliştirmek deyince bir kısmınızın şöyle bir geri durduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü ego kelimesi dilimizde olumlu olmayan ve çoğu zaman karşımızdakini eleştirmek ve yargılamak için  kurduğumuz cümlelerde yer alan bir kelime haline geldi.

 

Ego bilincimizin merkezidir. Bilinç düzeyinde algılanan ve kabul gören tüm duygu ve düşüncelerden oluşur. Bilir ve arzular. Gündelik yaşantımızı sürdürebilmemiz için içeriden ve dışarıdan gelen uyaranları, bilgileri filtre eder. Yani işlevi çok aslidir. Bizim için belirleyici olan ise bilincimizin bu filtrelemede hangi parametreleri kullandığıdır. Sağlıklı bir ego geliştirmek demek de bireyleşme yolunda ilerlerken bu parametreleri elden geçirmek sağlıksız olanları ayıklamak ve ayıklananların yerlerini sağlıklı olanlarla doldurmaktır. Çünkü bu parametreler bizim dişil yola koyulurkenki donanımımız olacaktır.

 

Tabii bu bir süreç ve deneyim meselesidir. Süreç olarak bir insanın eril yolu katetmesi hemen hemen yaşam yolunun yarısını kaplar. Deneyimin kazanıldığı yer ise dışsal dünyadır ve bu deneyimi düşe kalka kazanırız. Ben düşmeyeyim hep ayakta yol alayım demek gibi bir lüksümüz yoktur, çünkü düşmeden nasıl kalkacağımızı öğrenmeyiz ve dişil yola koyulmadan nasıl kalkılacağını öğrenmiş olmak çok yaşamsaldır.

 

Bu nedenledir ki eril yolu katetmeden dişil yola atlayamayız. Özellikle son yıllarda insanların yaşam koşullarının, ilişkilerinin ve beklentilerinin giriftleşmesi, karmaşıklaşması nedeniyle (bazı cevap) arayışlarının yoğunlaşması ve buna cevaben de spiritüel öğretilerin alternatiflerinin çoğalması eril yolu katetmeden dişil yola atlanabileceği yanılgısını da beraberinde potansiyel olarak barındırıyor. Ancak erilden önce içsel dünyaya dalmayı seçtiğimiz her sefer de yolda kalma tehlikesini barındırıyor. Bu - aslında kendimizi bulmak amacıyla çıktığımız - yolda kalma, ya "yola devam edememe" ya da masal tabiriyle büyülü ormanda "yolumuzu ve kendimizi kaybetme" şeklinde yaşanabilir.

 

"Yola devam edemeyiz", çünkü hayat bir cevap bulup da ondan sonra yaşamaya başlayacağımız bir şey değildir. Cevabı yaşarken buluruz. Yaşamda, "önce dişil yola girip de nasıl yaşayacağımız konusunda anahtar bulalım ondan sonra da gidip eril yolda yaşayalım" diye keşfedebileceğimiz bir gizem yoktur. Yaşam her ne kadar gizemli gibi görünse de aslında insan için her gün (farkedebildiğimiz takdirde) yeni sürprizler ve öğretici deneyimler barındıran sade ve basit bir süreçtir.

 

"Yolumuzu ve kendimizi kaybederiz", çünkü dişil yolda işimiz bilinçdışımızla yani içimizdeki ejderha iledir. Dişil yola girmek o ejderhayı uyandırır. Eğer onu uyandırmadan önce ona nasıl hükmedeceğimizi öğrenmemişsek, o ejderha bizi sembolik anlamda yer ve bitirir. Çünkü henüz deneyimsiz ve kırılganızdır. Manipülasyona karşı korunmasızızdır. O nedenle önce kendimize özgü hükmetme yolumuzu  ve donanımlarımızı keşfetmemiz gerekir. İşte bu keşif sağlıklı bir ego geliştirirken gerçekleşir. Sağlıklı bir ego şişinmez, aksine nerede teslim olması gerektiğini ve düşünce de nasıl ayağa kalkacağını bilir.

 

Dolayısıyla egoyu yani bilinci sağlamlaştırmak demek, bilinçdışımızdan bilincimize taşıyacağımız şeyleri yerleştireceğimiz mekânı, yapıyı sağlam bir temele oturtmak demektir ki yaşamamız olası depremlere karşı dayanıklı olsun.

 

İster eril ister dişil, yolunuz açık olsun.

          

© Güneş İlhan, 14.10.2013, İstanbul

 

    

 

tarotdergisi@gmail.com

Başa Dön

© 2005-2019, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.